რატომ უარყვეს ებრაელებმა იესო?

მართლაც, რატომ? არ გიფიქრიათ? აბა, წარმოვიდგინოთ – ამჟამად დედამიწაზე ორ მილიარდზე მეტ ადამიანს სწამს იესოსი. კერძოდ, ის, რომ: ა. იესო ნამდვილად არსებობდა; ბ. ნაღდად ის იყო, ვინც ჰგონიათ. და რაც მთავარია, ამ ორი მილიარდიდან არც ერთს ცოცხალი იესო ნანახი არ ჰყავს. აბა, მაშინ რა დაემართათ იმ ძველ ებრაელებს, რომლებმაც იესო ცოცხალი ნახეს, მისგან მოწოდებული პური […]